Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch. In de kerkorde, het wetboek van de Protestantse Kerk in Nederland, staan deze taken als volgt omschreven:

(Kerkorde: Ordinantie 4, artikel 6 t/m 13)

Concreet betekent dit dat de kerkenraad er voor zorgt dat alles goed geregeld is binnen de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij denken na over het beleid en de organisatie. De kerkenraad bestaat uit 25 personen die allemaal verschillende taken hebben. Zoals bijvoorbeeld: het jeugdwerk, het beheer van het gebouw, de financiën etc. Ook de predikanten nemen deel aan de kerkenraad.

De kerkenraad iets vragen of voorleggen? Neem dan contact op met de scriba (secretaris): scriba@pgdenbosch.nl.