Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

Lid worden

Lid worden

De Protestantse Kerk in Nederland heeft ongeveer 2,1 miljoen leden. Deze mensen zijn lid via één van de 1800 kerkelijke gemeenten die de Protestantse Kerk in Nederland telt. Via het lidmaatschap van de plaatselijke kerkelijke gemeente is men automatisch lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Als iemand zich wil inschrijven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland of juist wil uitschrijven, moet dat dus op plaatselijk niveau gebeuren.

Hoe word ik lid?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de huidige de situatie. Hieronder staan de antwoorden bij de meest voorkomende situaties. Maar ook dan gaat het in principe vaak om maatwerk.

Situatie 1. Een kind of volwassene wordt gedoopt en is daarmee lid van de gemeente. Als een volwassene gelooft, maar niet is gedoopt, en dus nog geen lid is, kan hij hierover een gesprek aanvragen bij de kerkenraad of predikant. De kerkenraad of predikant zal een voorstel doen voor een leerweg (‘belijdeniscatechisatie’), die wordt afgerond met geloofsbelijdenis en doop (in een kerkdienst). Daarmee wordt diegene belijdend lid van de gemeente.

Situatie 2. Als iemand verhuist naar ’s-Hertogenbosch en in zijn vorige woonplaats lid was van een gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, wordt diegene automatisch lid van de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er namelijk een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie die er voor zorgt dat de gegevens bij de nieuwe kerkelijke gemeente bekend zijn. Toch is het goed en sneller om ook zelf actief de verhuizing door te geven aan de oude en de nieuwe kerkelijke gemeente.

Situatie 3. Als iemand gedoopt is en lid is van een andere christelijke kerk, moet diegene om lid te worden zelf actie ondernemen. De eerste stap is een gemotiveerd verzoek aan de scriba (secretaris) van de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch. Na instemming zorgt de kerkenraad dan voor de inschrijving. In plaats van een schriftelijk verzoek kan er ook een gesprek gevoerd worden met iemand van de kerkenraad, bijvoorbeeld de predikant.

Hoe kan ik me uitschrijven als lid?

Dit kan door een ondertekende brief of mail te versturen aan de scriba van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch.