Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

Bij de kerkdienst

Iedere zondagmorgen welkom!

Elke zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Grote Kerk (kerkstraat 20). Iedereen is van harte welkom! Met Pasen, Kerst en andere bijzondere kerkelijke feestdagen zijn er ook diensten. Ook als die feestdagen niet op zondag vallen. Het is ook mogelijk om online mee te luisteren.

Bijbel & liedboek

Tijdens de kerkdienst wordt er altijd uit de bijbel gelezen. Deze bijbellezingen volgen het leesrooster van de Raad van Kerken Nederland. De kindernevendienst volgt ook dit rooster. Daarnaast wordt er gezongen uit het liedboek. In de kerk zijn liedboeken aanwezig. Die worden uitgedeeld bij de ingang.

Jeugd in de kerk

In de Protestantse gemeente van ’s-Hertogenbosch nemen kinderen en jongeren een belangrijke plaats in: ze zijn de kerk van vandaag!

Wilt u informatie over één of meerdere groepen? Neem dan contact op met een van onze jeugdouderlingen Anita van den Berg of Lina Westerveld.

Koffie na de dienst

Na elke kerkdienst is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Een groep gemeenteleden verzorgt wekelijks het koffie en thee schenken. Meeschenken? Neem contact op met het kerkelijk bureau.

Avondmaal

De tweede zondag van de maand wordt er avondmaal gevierd. Iedereen is welkom, in de kring of lopend.

Bloemen

Er staan altijd verse bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst gaan de bloemen als groet of teken van medeleven naar één van de gemeenteleden. Het Bloemenfonds verzorgt elke zondag de bloemen in de kerk. Financiële bijdragen graag overmaken naar NL 47 INGB 0003 2507 11 t.n.v. Bloemenfonds Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Suggesties voor bloemengroeten doorgeven aan mw. L. Peters, tel. 073-6214051.

Collecte

In de kerk wordt altijd gecollecteerd voor goede doelen. Naast gewoon geld, kan er ook gebruik gemaakt worden van collectebonnen. De bonnen zijn, elke laatste zondag van de oneven maand, verkrijgbaar na de kerkdienst bij de beheerder. Ook via het kerkelijk bureau zijn ze te bestellen. De coupures vertegenwoordigen een waarde van €10,- of €20,- en bestaan uit bonnen van €0,50 of €1,-. Aan de coupure is een talon bevestigd, die gebruikt kan worden voor aftrek van giften t.b.v. de inkomstenbelasting.

Vervoer

Mensen die vervoer nodig hebben om naar de kerk te gaan en met niemand uit de omgeving mee kunnen rijden, kunnen contact opnemen met het kerkelijk bureau.