Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

Vacaturebank

Hulpkoster

In onze kerk werken wij met een aantal vrijwilligers die ongeveer een keer per vijf weken op zondagochtend de rol van koster vervullen. Vanwege een ontstane vacature zoekt het college van kerkrentmeesters een vrijwilliger die per januari as. de opengevallen plek wil innemen. Uiteraard word je gedegen ingewerkt. Voor informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij Erik vd Schans of Jan Poelstra

Website-bouwer, tekstschrijver, fotograaf

Momenteel zijn wij bezig met het ontwerpen, bouwen en vullen van een nieuwe website. Hiervoor zoeken we nog hulp van mensen die goed zijn in websites bouwen (systeem is nog niet definitief gekozen), tekstschrijven of fotograferen. Ook zoeken we op termijn mensen die willen helpen bij het webbeheer van de nieuwe website.

Tijdsbesteding: in overleg

Contactpersoon: Liesbeth Verhoeff (scriba@pgdenbosch.nl) of Jan Poelstra (janpoelstra@versatel.nl)

BHV’ers:

Ten behoeve van de veiligheid in ons kerkgebouw dienen er, op grond van de Arbo-wet, bij activiteiten waarbij grote(re) groepen mensen betrokken zijn, BHV’ers aanwezig te zijn. Zij vervullen actieve rol als er calamiteiten zijn waarbij eerste hulp geleverd wordt of georganiseerd wordt.

Wij zoeken gemeenteleden,  die bereid zijn toe te treden tot een pool BHV’er. Bij voorkomende gelegenheden wordt dan een beroep op een deel van de pool gedaan. Max belasting een avond in de 14 dagen of tijdens een eredienst

Contactpersoon: Jan Poelstra (janpoelstra@versatel.nl)

Archivaris

Teneinde ons archief actueel te houden, zijn wij op zoek naar iemand die de rol van archivaris wil vervullen. Opleiding in deze richting is niet vereist, wel interesse in de geschiedenis van onze gemeente. Als archivaris houdt je toezicht op het archief, zowel het dynamische als het statisch archief. Het toezicht houdt in dat je de indeling/opzet van beide archieven beheert en zonodig aanpast. Het statisch archief is kortgeleden door de voorganger up to date gemaakt.

Het tijdsbeslag is een avond per maand.

Contactpersoon: Jan Poelstra (janpoelstra@versatel.nl)

Lid stoelenploeg

Zo nu en dan moet de opstelling van de stoelen in de kerkzaal veranderd worden van de gebruikelijke opstelling in ellipsen naar een zgn. concertopstelling of terug.

Wij zoeken mensen die de groep “stoelendans” wil versterken. Bij voorkomende gelegenheden wordt de groep gebeld met de vraag of men voor de betreffende activiteit beschikbaar is.

Contactpersoon: Jan Poelstra (janpoelstra@versatel.nl)

Autodienst Centrum

Is er iemand die zondagochtend twee gemeenteleden die in Centrum (vlakbij elkaar) wonen met de auto kan ophalen en naar de kerk wil brengen? Met een aantal mensen kunnen we het rooster aanvullen en bent u maar eens per maand (of minder) ‘aan de beurt’.

Contactpersoon: Harmine Müller, harminemuller@yahoo.com

Overig

Passen de beschreven vacatures niet bij u, maar wilt u wel graag iets anders doen? Neem dan eens contact op met de scriba (scriba@pgdenbosch.nl) of één van de predikanten (ruud@pgdenbosch.nl of erica@pgdenbosch.nl). Ook kunt u na de dienst de dienstdoende ouderling aanspreken. Samen met u gaan we dan op zoek naar een geschikte functie.

 

 vrijwilligers-bedankavond