Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

Vacaturebank

Diaken  

Functie-omschrijving nader toe te lichten in een mondeling gesprek

Hoeveel tijd: +/- 8 tot 10 uur per maand.

Contactpersoon: Nico La Rivière (n.lariviere@home.nl, 073-5216286)

 

 

Lid college kerkrentmeesters

Ten behoeve van de bedrijfsvoering van onze gemeente zijn wij op zoek naar een lid van ons college. Wij zoeken iemand die m.n. wat ICT-achtig geschoold is. Als lid van het college beslis je natuurlijk mee over alle zaken die het college raken. Het college houdt zich met vier hoofdonderwerpen bezig, namelijk gebouwenbeheer, financiën, de organisatie en heeft daarnaast de rol van werkgever.

Het tijdsbeslag is een avondvergadering per maand plus zo nu en dan een paar uren voor activiteiten.

Contactpersoon; Jan Poelstra (janpoelstra@versatel.nl)

 

BHV’ers:

Ten behoeve van de veiligheid in ons kerkgebouw dienen er, op grond van de Arbo-wet, bij activiteiten waarbij grote(re) groepen mensen betrokken zijn, BHV’ers aanwezig te zijn. Zij vervullen actieve rol als er calamiteiten zijn waarbij eerste hulp geleverd wordt of georganiseerd wordt.

Wij zoeken gemeenteleden,  die bereid zijn toe te treden tot een pool BHV’er. Bij voorkomende gelegenheden wordt dan een beroep op een deel van de pool gedaan. Max belasting een avond in de 14 dagen of tijdens een eredienst

Contactpersoon: Jan Poelstra (janpoelstra@versatel.nl)

 

Archivaris

Teneinde ons archief actueel te houden, zijn wij op zoek naar iemand die de rol van archivaris wil vervullen. Opleiding in deze richting is niet vereist, wel interesse in de geschiedenis van onze gemeente. Als archivaris houdt je toezicht op het archief, zowel het dynamische als het statisch archief. Het toezicht houdt in dat je de indeling/opzet van beide archieven beheert en zonodig aanpast. Het statisch archief is kortgeleden door de voorganger up to date gemaakt.

Het tijdsbeslag is een avond per maand.

Contactpersoon: Jan Poelstra (janpoelstra@versatel.nl)

 

Lid stoelenploeg

Zo nu en dan moet de opstelling van de stoelen in de kerkzaal veranderd worden van de gebruikelijke opstelling in ellipsen naar een zgn. concertopstelling of terug.

Wij zoeken mensen die de groep “stoelendans” wil versterken. Bij voorkomende gelegenheden wordt de groep gebeld met de vraag of men voor de betreffende activiteit beschikbaar is.

Contactpersoon: Jan Poelstra (janpoelstra@versatel.nl)

 

Overig

Passen de beschreven vacatures niet bij u, maar wilt u wel graag iets anders doen? Neem dan eens contact op met de scriba (scriba@pgdenbosch.nl) of één van de predikanten (ruud@pgdenbosch.nl of erica@pgdenbosch.nl). Ook kunt u na de dienst de dienstdoende ouderling aanspreken. Samen met u gaan we dan op zoek naar een geschikte functie.

 

 vrijwilligers-bedankavond