Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

Dopen, rouwen & trouwen

Trouwen

Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid. De Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch staat ook open voor huwelijken tussen protestanten en niet-protestanten en/of mensen van hetzelfde geslacht.

Neem voor een huwelijksbevestiging in de kerk contact op met het kerkelijk bureau. Voorafgaand zijn er enkele gesprekken met de predikant. Om te voorkomen dat trouwen op de gewenste datum niet meer mogelijk is, is het belangrijk om tijdig contact op te nemen met het kerkelijk bureau.

De Grote Kerk is door de gemeente ’s-Hertogenbosch als trouwlocatie aangewezen(zie ook bij trouwlocaties op de site van de gemeente ’s-Hertogenbosch). U bent daarom ook van harte welkom om uw burgerlijk huwelijk of partnerschap in onze kerk te sluiten. Daarbij geldt als voorwaarde dat het burgerlijk en kerkelijk huwelijk niet in elkaar mogen overlopen. Over het reserveren van ons kerkgebouw kunt u meer lezen op deze site onder het tabblad ‘Grote Kerk/ Huren”.

De sfeervolle kerkzaal van de Grote Kerk aan de Kerkstraat is een prachtige plek om je huwelijk of partnerschap te sluiten. De kerk ligt centraal in de binnenstad halverwege de Markt en de Parade.

De bijzondere akoestiek en mogelijkheid om de sfeervolle ruimte flexibel in te richten en aan te passen aan de grootte van een gezelschap maakt de Grote Kerk tot een locatie die een huwelijks- of partnerschapssluiting  extra bijzonder maakt.

Het kerkgebouw dateert uit 1821 en beschikt over twee monumentale orgels, het Bätzorgel uit 1831 en het Strümphler-kabinetorgel uit 1780. Daarnaast is een vleugel aanwezig. Deze instrumenten kunnen in overleg worden ingezet.

Aangezien er een ringleiding in het gebouw aanwezig is, kunnen zowel muziek als toespraken uitstekend worden versterkt. Het is het eenvoudig om geluidsopnames van bijeenkomsten te maken en beelden kunnen op een scherm van ongeveer 2 bij 2 meter worden geprojecteerd. Ondersteunende techniek als draadloze microfoons, beamer, projectieschermen en laptop zijn als vanzelfsprekend aanwezig en kunnen worden gebruikt.

Op de begane grond is een moderne keuken aanwezig, evenals voldoende toiletruimtes. Daarbij is rekening gehouden met toegankelijkheid voor mindervaliden.

Mocht uw interesse gewekt zijn en wilt u meer weten over de mogelijkheden die ons kerkgebouw biedt? Neem dan gerust eens contact op met de heer Erik van der Schans, telefoon (06) 21 48 65 55, e-mail: beheerder@pgdenbosch.nl. Hij kan u ook een persoonlijke rondleiding geven

Dopen

De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. In de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch bestaat de mogelijkheid je pasgeboren baby te laten dopen. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water. Het is een teken van Gods liefde en trouw – nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.

Per jaar worden enkele doopdata vastgesteld. De doop gebeurt altijd tijdens een feestelijke kerkdienst op zondag. Daarbij zijn familie en vrienden van harte welkom. Aan de doop gaan enkele ontmoetingen met de dominee vooraf. Neem voor meer informatie contact op met het kerkelijk bureau.

Rouwen

De kerk is er ook in dagen van rouw. Er kan vanuit de kerk begraven worden. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de dode wordt herdacht. Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Neem bij overlijden van een dierbare contact op met de wijkpredikant. Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met de predikant samengesteld. Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar (eind november) worden de overledenen herdacht. De nabestaanden worden voor deze gedachtenisdienst uitgenodigd.