Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

Dopen, rouwen & trouwen

Trouwen

Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid. De Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch staat ook open voor huwelijken tussen protestanten en niet-protestanten en/of mensen van hetzelfde geslacht.

Neem voor een huwelijksbevestiging in de kerk contact op met het kerkelijk bureau. Voorafgaand zijn er enkele gesprekken met de predikant. Om te voorkomen dat trouwen op de gewenste datum niet meer mogelijk is, is het belangrijk om tijdig contact op te nemen met het kerkelijk bureau.

Dopen

De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. In de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch bestaat de mogelijkheid je pasgeboren baby te laten dopen. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water. Het is een teken van Gods liefde en trouw – nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.

Per jaar worden enkele doopdata vastgesteld. De doop gebeurt altijd tijdens een feestelijke kerkdienst op zondag. Daarbij zijn familie en vrienden van harte welkom. Aan de doop gaan enkele ontmoetingen met de dominee vooraf. Neem voor meer informatie contact op met het kerkelijk bureau.

Rouwen

De kerk is er ook in dagen van rouw. Er kan vanuit de kerk begraven worden. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de dode wordt herdacht. Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Neem bij overlijden van een dierbare contact op met de wijkpredikant. Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met de predikant samengesteld. Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar (eind november) worden de overledenen herdacht. De nabestaanden worden voor deze gedachtenisdienst uitgenodigd.